Produktene vi leverer

Vi leverer produkter til en rekke bedrifter innen blant annet vei, bane og industri.

Industri

 • Bremseløftere etc.

 • Brytere og startutstyr

 • Elektromotorer

 • Ex-motorer

 • Gearmotorer

 • Sikkerhetsbrytere for transportbånd

 • Vibrasjonstransportører

 • Kabel

Bane

 • Elektrotekniske erstatninger- og reservedeler

 • Brytere og startutstyr

 • Kupe belysning

 • Spesialkabel

 • Sandstrøanlegg

 • Spesialvifter og ventilatorer

 • Høyttalere

 • Stasjonære og mobile informasjonssystemer

 • Strømavtagere

Vei &Tunnel

 • Brytere og startutstyr

 • Kabel

Skip & Offshore

 • Elektrotekniske erstatninger- og reservedeler

 • Brytere og startutstyr

 • Elektromotorer

 • Spesialmotorer

 • Generatorer

Kabel

 • Funksjonssikkerkabel

 • Standardkabel

 • Spesialkabel

 • Koaksialkabel

 • Strålekabel

 • Fiberkabel

 • Kabelutstyr